Frågor och svar

 

Spartips?

Jag har kallt i huset, vad ska jag göra med värmepumpen?

Mitt varmvatten är kallt, vad ska jag göra med min varmvattenberedare?

Varför avfrostar min värmepump så ofta?

Behöver jag serva värmepumpen?

Vad betyder nattsvalka?

På vilket sätt är dagens värmepumpar bättre än de som konstruerades för 15-20 år sedan?

Hur mycket el förbrukar min anläggning?

Vad innebär energimärkning för värmepumpar?

Panntrycket varierar, ska det vara så?

Vad ska jag tänka på innan jag beställer service på min värmepump?

Hur många gånger startar kompressorn per år på en bergvärmepump?

Hur kan jag undvika isbildning under värmepumpen?

Varför är spjället trögt på min ved-/ eller pelletspanna?

Kan jag stänga av min varmvattenberedare?

 

Spartips?

Tips på att minska värmepumpens energiåtgång:

 • Öppna termostatventilerna helt (med undantag av de rum där man önskar ha det svalare).
 • Sänk värmen något genom att sänka kurvförskjutningen 2-3 steg. 
 • Du kan sänka temperaturen när du är bortrest genom att ställa in "semesterinställning".

En förändring av inomhustemperaturen en grad påverkar energiförbrukningen med ca 5%

 

Jag har kallt i huset, vad ska jag göra med värmepumpen?

 • Kontrollera att termostaterna är öppna så att det finns flöde i värmesystemet.
 • Kontrollera driftläge så att inte elpatronen är blockerad.
 • Kontrollera panntrycket.
 • Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt instruktion i manual.
 • Starta om produkten
 • Hjälper inget av ovanstående kontakta gärna oss

 

 

Mitt varmvatten är kallt, vad ska jag göra med min varmvattenberedare?

 • Kontrollera att säkring/säkringar till varmvattenberedaren inte är utlösta
 • Kontrollera att arbetsbrytare och strömbrytare på produkten är i rätt läge
 • Kontrollera att termostaten är rätt inställd
 • Kontrollera att temperaturbegränsaren inte har löst ut
 • Hjälper inget av ovanstående kontakta gärna oss

 

Varför avfrostar min värmepump så ofta?

 • Avfrostningen styrs vanligen av hastigheten på luften som passerar värmepumpen på väg ut från huset. När lufthastigheten sjunker så startas avfrostningen. Vanligtvis är det is som är orsaken till hastighetssänkningen på luften, men även filtret kan påverka hastigheten.
 • Trots att din värmepump inte har varnat för att det är dags att rensa filtret, så kan det vara läge att rensa filtret då smuts hindrar luftflödet genom värmepumpen. Nybyggda hus har ofta mycket byggdamm som gör att filtret kan behöva rensas oftare. Om filtret inte går att rengöra längre så ska den bytas ut.

 

 Behöver jag serva värmepumpen?

 • Det ställs inga krav på årlig service, men det är aldrig fel att göra en funktionskontroll av anläggningen vart 2-3:e år. 
 • Sköt om din värmeanläggning genom att regelbundet kontrollera filter och vid behov avlufta anläggningen.
 • Misstänker du att din anläggning inte beter sig som den ska, så kontakta oss som bäst känner till dina förhållanden.

 

 Vad betyder nattsvalka?

 • Nattsvalka innebä att du ventilerar huset mer dvs fläkthastigheten ökar, om temperaturen inomhus är varmare än temperaturen ute, tillexempel under sommartid.
 • Nattsvalka fungerar inte om värmeproduktion är tillåten.

 

 På vilket sätt är dagens värmepumpar bättre än de som konstruerades för 15-20 år sedan?

 • De är tystare, har bättre verkningsgrad och bättre prestanda. För moderna maskiner är det idag inga problem att få upp temperaturerna på varmvatten till högre nivåer som inte var givet för 15 år sedan.
 • Tänk bara på vilken datakraft våra moderna värmepumpar har och hur smidigt de kopplas upp på nätet och ända in i vår mobil.

 

 Hur mycket el förbrukar min anläggning?

 • För att avläsa elförbrukningen av värmeanläggningen krävs inkoppling av en separat elmätare för värmepumpen.

 

 Vad innebär energimärkning för värmepumpar?

 • Med energimärkning ser du vilken produkt som är mest effektiv vid jämförelse.
 • Värmepumpar för installationer upp till 70 kW har från och med 26/09-2015 samma typ av energimärkning som exempelvis kylskåp och TV-apparater.

 

 Panntrycket varierar, ska det vara så?

 • Panntrycket ändras med temperaturen, stigande temperatur höjer trycket och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand.
 • En viss pendling är normalt. Om trycket sjunker konstant så kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet kan det röra sig om läckage.

 

 Vad ska jag tänka på innan jag beställer service på min värmepump?

 • Kontrollera att samtliga termostater är öppna.
 • Kontrollera att säkringar och jordfelsbrytare ej är utlösta.
 • Kontrollera att rätt driftläge är valt
 • Kontrollera eventuelle filter.
 • Kontrollera att dina radiatorer är urluftade
 • Kontrollera att din anläggning är urluftad enligt instruktion i manual
 • Leta upp serienumret till din produkt och uppge det vid behov av service.

 

 Hur många gånger startar kompressorn per år på en bergvärmepump?

 • Det är normalt med 4000-16000 kompressorstarter/år. Antalet starter beror främst på antalet driftstimmar, men även andra perametrar kan påverka antalet starter. Antalet kompressorstarter och drifttimmar varierar på hur anläggning ser och hur den är dimensionerad.

 

 Hur kan jag undvika isbildning under värmepumpen?

 • Beroende på luftfuktigheten bildas en hel del kondensvatten, som vid minusgrader riskerar att frysa till is under din värmepump. Större isbildning under värmepumpen kan medföra skador som ej täcks av garantin. Därför är det extra viktigt att tillgodose en god dränering från värmepumpen. 

 

 Varför är spjället trögt på min ved-/ eller pelletspanna?

 • Vid ofullständig förbräning bildas tjära i förbränningsgaserna som kondenseras på pannans väggar. Kondensering av tjärämnen kan därmed medföra att spjället blir trögare att justera. 
 • När pannan är ny och dess ytor är svala kan en större kondensering ske vilket påverkar spjället i större grad. Detta problem är tillfälligt och bör försvinna efter en tid, förutsatt att eldningen sker korrekt.

 

 Kan jag stänga av min varmvattenberedare?

 • Beredaren tar ingen skada av att stängas av, så länge som den står i ett rum som inte utsetts för frost. Om du väljer att stänga av beredaren bör du tänka på att det kan bli bakterieväxt i stillastående vatten. Var därför försiktig med att använda gammalt vatten som stått still en längre tid, när ni startar upp beredaren igen.